USE OF WASTE TEA LEAVES IN FACIAL CARE MASKS

Authors

  • Anna Małysa Kazimierz Pulaski University of Radom, Faculty of Applied Chemistry, Department of Industrial Chemistry, Chrobrego 27, 26-600 Radom, Poland https://orcid.org/0000-0002-1220-0179
  • Adrianna Pieczkowska Kazimierz Pulaski University of Radom, Faculty of Applied Chemistry, Department of Industrial Chemistry, Chrobrego 27, 26-600 Radom, Poland

DOI:

https://doi.org/10.26408/130.04

Keywords:

tea, facial care masks, face care, waste raw materials

Abstract

The aim of the research was an attempt to obtain cosmetic care masks containing powdered waste leaves from red and green tea. On the basis of literature reports and our own research, original cosmetic formulas containing the addition of teas and the technology for their manufacture had been developed. Before incorporating the tea raw material into the cosmetic, it was dried to an adequate level of dryness and ground to a powder. The reference point in the evaluation was the base mask (without the addition of teas). Next, the functional properties of the cosmetic prototypes were evaluated. Viscosity, yield point, and skin moisturization were evaluated, and a sensory analysis of the developed masks was carried out. Based on the study, it was found that the masks containing the addition of powdered tea leaves had more favourable rheological and sensory properties, and showed a higher degree of moisturization two hours after washing the product off the skin, relative to the base mask.

References

Anchisi, C., Meloni, M.C., Maccioni, A.M., 2006, Chitosan Beads Loaded with Essential Oils in Cosmetic Formulations, Journal of Cosmetics Science, vol. 57, no. 3, pp. 205–214.

Bazinet, L., Labbe, D., Tremblay, A., 2017, Production of Green Tea EGC- and EGCG-Enriched Fractions by a Two-Step Extraction Procedure, Separation and Purification Technology, vol. 56, no. 1, pp. 53–56.

Bujak, T., Zagórska‐Dziok, M., Ziemlewska, A., Nizioł‐Łukaszewska, Z., Wasilewski, T., Hordyjewicz‐Baran, Z., 2021, Antioxidant and Cytoprotective Properties of Plant Extract from Dry Flowers as Functional Dyes for Cosmetic Products, Molecules, vol. 26, pp. 2809–2834.

Dmowski, P., Śmiechowska, M., Karwowska, K., 2011, Wpływ czasu parzenia na zawartość wybranych składników bioaktywnych w herbatach pu-erh, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, no. 205, pp. 52–59.

Draelos, Z., 2005, Cosmeceuticals, Cosmetic Dermatology, Elsevier M. V Inc., London.

Grys, A., Łowicki, Z., Gryszczyńska, A., Kania, M., Parus, A., 2011, Rośliny zielarskie w leczeniu chorób skóry – bezpieczeństwo i zastosowanie, Postępy Fizjoterapii, no. 2, pp.191–196.

Khomowa, V., Gusakova, S.D., Nigmatullaev, A., 1997, Lipids of Mentha spicata, Chemistry of Natural Compounds, vol. 33, pp. 630–632.

Klimaszewska, E., Małysa, A., Zięba, M., Rój, E., Wasilewski, T., 2016a, Zastosowanie hydrofobowego ekstraktu z nasion jeżyny otrzymywanego przez ekstrakcję nadkrytycznym ditlenkiem węgla do wytwarzania maseczek kosmetycznych, Przemysł Chemiczny vol. 95, no. 6, pp. 1000–1005.

Klimaszewska, E., Małysa, A., Zięba, M., Wasilewski, T., 2016b, Korelacje między zawartością regulatorów konsystencji a właściwościami fizykochemicznymi i użytkowymi maseczek pielęgnacyjnych zawierających ekstrakt z nasion jeżyny otrzymywany w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla, [in:] Wasilewski, T., Klimaszewska, E. (eds.), Zastosowanie ekstraktów roślinnych pozyskiwanych w warunkach nadkrytycznego CO2 w kosmetykach i produktach chemii gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanis-tycznego w Radomiu, Radom.

Klimaszewska, E., Seweryn, A., Małysa, A., Zięba, M., Lipińska, J., 2018, The Effect of Chamomile Extract Obtained in Supercritical Carbon Dioxide Conditions on Physicochemical and Usable Properties of Pharmaceutical Ointments, Pharmaceutical Development & Technology, vol. 28, no. 8, pp. 780–786.

Klimaszewska, E., Zięba, M., Gregorczyk, K., Markuszewski, L., 2021, Application of Blue Honeysuckle Powder Obtained by an Innovative Method of Low-Temperature Drying in Skincare Face Masks, Molecules, vol. 23, no. 26, pp. 7184–7201.

Kulawik‐Pióro, A.., Klimaszewska, E., Ogorzałek, M., Ruman, J., Rożnawska, K., 2000, Effectiveness of Protective Preparations: Impact of Vegetable Oil Additives to Recipes, European Journal of Lipid Science and Technology, vol. 122, no. 12, pp. 130–142.

Labbe, D., Tremblay, A., Bazinet, L., 2006, Effect of Brewing Temperature and Duration on Green Tea Catechin Solubilization: Basis for Production of EGC and EGCG-Enriched Fractions, Separation and Purification Technology, vol. 49, no. 1, pp. 1–9.

Małysa, A., Zatorska, M., 2022, Assessment of Usage Properties of Bodycare Emulsions Containing Oils from Waste Raspberry and Pumpkin Seeds, [in:] Ruszkowska, M. (ed.), Innovations in Development of Products and Services, vol. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Gdynia.

Meyer, R., 2005, Delivery System Handbook for Personal Care and Cosmetic Products. Technology, Applications and Formulations, William Andrew Publishing, New York.

Michorczyk, P., Vogt, O., Ogonowski, J., 2015, Analiza składu chemicznego ekstraktów z wybranych surowców roślinnych uzyskanych w nadkrytycznym CO₂, Przemysł Chemiczny, vol. 94, no. 8, pp. 1316–1320.

Moghtader, M., 2013, In Vitro Antifungal Effects of the Essential Oil of Mentha piperita L. and Its Comparison with Synthetic Menthol on Aspergillus niger, African Journal of Plant Science, vol. 7, no. 11, pp. 521–527.

Ribeiro, A.S., Estanqueiro, M., Lobo, M., 2015, Main Benefits and Applicability of Plant Extracts in Skin Care Products, Cosmetics, vol. 2, no. 2, pp. 48–65.

Samber, N., Varma, A., Manzoor, N., 2014, Evaluation of Mentha piperita Essential Oil and Its Major Constituents for Antifungal Activity in Candida spp, International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology, vol. 3, pp. 9404–9421.

Sułek, M.W., Małysa, A., Totoń, M., 2012, Kształtowanie jakości maseczek do cery suchej poprzez właściwy dobór ich składu, Selected aspects of cosmetics and household chemistry products quality, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zague, V., Silva, D., Baby, A.R., Kaneko, T.M., Velasco, M.V.R, 2007, Clay Facial Masks: Physicochemical Stability at Different Storage Temperatures, Journal of Cosmetic Science, vol. 29, no. 6, pp. 488–489.

Zięba, M., 2023, Kształtowanie jakości maseczek do twarzy poprzez wprowadzenie do receptur wybranych proszków roślinnych pozyskiwanych z rodzimych upraw, [in:] Bocho-Janiszewska, A., Zięba, M. (eds.), Problemy jakości w badaniach i praktyce, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.

Zięba, M., Małysa, A., Wykrota, M., 2015, Zastosowanie kawy jako naturalnego ścierniwa w peelingach do ciała, Towaroznawcze Problemy Jakości, vol. 42, no. 1, pp. 121–134.

Downloads

Published

2024-06-28

How to Cite

Małysa, A., & Pieczkowska, A. (2024). USE OF WASTE TEA LEAVES IN FACIAL CARE MASKS. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (130), 49–62. https://doi.org/10.26408/130.04